Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä on Kinnarin tilatoimi Oy

y-tunnus 2587460-1

Aikkalantie 167, 15880 Hollola

Arvonta suoritetaan 20.6.2022

Arvontaan voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt pois lukien arvonnan järjestelyjen kanssa tekemisissä olleiden yritysten henkilökunta ja heidän perheensä. Yksityishenkilöt voivat osallistua arvontaan vain kerran. Koska arvonnassa hyödynnetään sosiaalista mediaa, sitoutuu osallistuva henkilö noudattamaan kyseisen sosiaalisen median ikärajaa ja muita käyttöehtoja.

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla arvonnan järjestäjän Facebook-julkaisuun sen kehoitteen mukaisella toimella. Voittajaan ollaan yhteydessä Facebookin kautta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa kilpailun päättymisestä, voidaan valita tilalle uusi voittaja.
Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 60 kg Kinnarin tilan höyryttämättömiä kaurahiutaleita ja -suurimoita. Pakkaukset toimitetaan 2 kuukauden välein 12 kk:n ajan. Palkinnot toimitetaan järjestäjän kustannuksella vain Suomessa oleviin osoitteisiin. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaaviin.

Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei kerätä tai tallenneta Facebookin ulkopuolisiin järjestelmiin. Arvonnan yhteydessä saatuja yhteystietoja käytetään ainoastaan palkintojen toimittamiseen.

Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka todistetusti tai väitetysti aiheutuvat, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua arvontaan.

Järjestäjä sitoutuu huolehtimaan näissä säännöissä mainituista palkinnoista aiheutuvat mahdolliset verot.

Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.