Vastuullisuus ja kestävä kehitys mahdollistavat perinnön jatkuvuuden

Vastuullisuus on sitä, että tehdään paremmin kuin on välttämätöntä. Meillä Kinnarin
tilalla tuotetaan vastuullisia kauratuotteita, mikä näkyy monessa tilan toimessa.
Tuotantoketju on lyhyt, käytössä on uusiutuva energia ja sivuvirrat hyödynnetään
maanparannusaineena. Ympäristöstä pidetään huolta muokkaamalla peltoja vain
kevyesti, sitomalla hiiltä ja suojelemalla metsää.
Tuotteilla on Hyvää Suomesta- ja Sydänmerkit. Olennaista on, että koko ketju
voi hyvin maatiloilta kauppaan ja asiakkaaseen saakka.

Tärkeimpiä vastuullisuusnäkökulmia tilallamme on neljä: hyvinvoiva ihminen,
älykäs tuotanto, elintärkeä ympäristö ja kestävä talouskasvu.

Vastuullisuustyö on jatkuvaa, jotta tilamme pitkä perintö säilyy myös tuleville
sukupolville.

Keskiössä hyvinvoiva ihminen

Meidän mielestämme päivän paras aloitus on, kun syö Kinnarin Tilan kauratuotteista
valmistettua aamupuuroa. Haluamme osaltamme helpottaa kuluttajien arjen
vastuullisia valintoja ja tarjota hyvää suomalaista ruokaa lautasille niin arkeen kuin juhlaan.
Kaurahiutaleet ovatkin loistava osa elinvoimaista ja terveellistä elämäntapaa!
Kaikilla kauratuotteillamme on Sydänmerkki, joka on osoitus tuotteidemme
terveellisyydestä. Vaihtamalla riisin suomalaiseen kauraan kuluttaja voi
pienentää hiilijalanjälkeään merkittävästi, mikä on meille tärkeä arvo.

Hyvinvoivat työntekijät

Meille Kinnarin Tilalla on tärkeää, että nauru raikaa ja työpaikalla on hyvä fiilis.
Me pidämme huolta tärkeästä pääomastamme, eli työntekijöistämme. Meillä tehdään töitä
yhdessä ja panostetaan avoimen keskustelun kulttuuriin. Työntekijät voivat itse
vaikuttaa omaan työaikaansa ja työnkuvaansa, jolloin mielekkyys tekemiseen säilyy.
Järjestämme työhyvinvointipäiviä ja teemme yhdessä palauttavia juttuja jotta työvire ja hauskuus säilyy.

Älykäs tuotanto osana nykyisyyttä ja tulevaisuutta

Meillä on maailman lyhyin kauran tuotantoketju?
Uusi kauramyllymme nimittäin sijaitsee pellon reunassa ja kaikki tuotanto tapahtuu 50 m
säteellä. Haluamme löytää älykkään tavan hyödyntää kaiken sivuvirran uusina tuotteina. Tällä hetkellä
käytämme tuotannossamme syntyvän kauran kuoren ja kuorijauhon hyödyksi rehuna ja maanparannusaineena.
Meillä on tavoitteita tulevaisuuden varalle. Parannamme tilalla syntyvän hukkalämmön
hyödyntämistä, otamme käyttöön älyvalaistuksen ja -lämmityksen sekä vaihdamme valot LED-valoihin.
Vuonna 2023 toimistomme on paperiton. Kuljetuspäästöjen pienentämisen osalta vähennämme
turhia kuljetuksia.

Perintönä elintärkeä ympäristö

Jo 33 vuoden ajan tilamme lämpö on tuotettu energiapuulla, jota saadaan normaalin
metsänhoidon yhteydessä. Energiapuun käyttö on säästänyt tilallamme lähes 400 000 litraa
fossiilista lämmitysöljyä tänä aikana. Pelloillamme on käytössä kevytmuokkaus. Sen
ansiosta maata muokataan mahdollisimman vähän, jolloin syntyy vähemmän päästöjä ja
ravinnevalumia. Tällöin vesistöt pysyvät puhtaampina ja matojen kodit säilyvät.
Maaliskuusta marraskuuhun aurinko tuottaa meille paljon energiaa, ja pystymme myymään
sähköä ulospäinkin. Jo itsessään kotimainen kaura on kestävä valinta, mutta tämän
lisäksi kaurahiutaleidemme höyryttämättömyys säästää vettä ja energiaa. Tilamme
omistamista metsistä kahdeksan hehtaaria on suojeltu.

Tulevaisuuden tavoitteemme ympäristövastuullisuuden näkökulmasta ovat:
-Hiiliviljelyn kehittäminen kerääjäkasveja lisäämällä
-Kemiallisten lannoitteiden vähentäminen
siirtymällä kotimaisten kiertolannoitteiden
käyttöön
-Luonnon monimuotoisuuden lisääminen
perustamalla tilan pihapiiriin
perinnekasviniitty sekä vieraslajien
torjuminen
-Uusiutuvan energian lisääminen korvaamalla
öljy hakkeella viljan kuivauksessa

Kestävä talouskasvu uuden mahdollistajana

Kestävän talouskasvun ydin Kinnarin Tilalla on se, että maatila voidaan siirtää
seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa. Olemme vakaa perheyritys, joka on
selvinnyt ja tulee selviämään kaikenlaisista ajoista ja muutoksista.
Tulevaisuudessa haluamme tarjota kauraa kaikkien käyttöön kuluttajasta
ravintoloihin ja leipomoihin saakka. Haluamme jatkossa tarjota työntekijöillemme
mahdollisuuden kokoaikaiseen työhön ympäri vuoden.

Ilmastokumppanuus

Olemme Hollolan ilmastokumppaneita ja sitoutuneet ilmastotyön tekemiseen osaltamme. Samalla olemme
asettaneet tilallemme seuraavat tavoitteet:
Kehitetään yrityksen vastuullisuusviestintää, ilmastoteoista ja kerrotaan niistä eri sidosryhmille
Tuotannon sivuvirrat hyötykäyttöön sekä myyntiin.
Viljan kuivauksen siirtäminen hakkeelle
Paperittomaan toimistoon siirtyminen