Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisteröityminen

  • Tilauksen tekeminen Kinnarin Tilatoimi Oy / Pioni ja Piirongin verkkokaupasta ei edellytä rekisteröitymistä. Kinnarin Tilatoimi Oy / Pioni ja Piironki kerää tuolloin asiakkaalta tarpeelliset henkilötiedot tilauksen toteuttamiseksi.
  • Tilauksen yhteydessä tai muutoin asiakas voi kuitenkin rekisteröityä Kinnarin Tilatoimi Oy / Pioni ja Piirongin asiakkaaksi, jolloin asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen Kinnarin Tilatoimi Oy / Pioni ja Piirongin asiakasrekisteriin. Tämä yksinkertaistaa tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että asiakas näkee omalla sivullaan rekisteröitymisen jälkeen tekemänsä tilaukset.
  • Asiakas voi myös halutessaan liittyä Kinnarin Tilatoimi Oy / Pioni ja Piirongin VIP-asiakkaaksi nimenomaisesti ilmoittamalla halustaan saada uutiskirjeitä ja tietoja tarjouksista sähköpostiinsa. Asiakas hyväksyy tuolloin sen, että Kinnarin Tilatoimi Oy / Pioni ja Piirongin kerää asiakkaan yhteystiedot VIP-asiakasrekisteriinsä.

Rekisterinpitäjä

Kinnarin Tilatoimi Oy / Pioni ja Piironki
Y-tunnus: 2587460-1
Soramäentie 1, 15880 Hollola
www.kinnarintila.fi
[email protected]

Rekisteriasioita hoitaa

Kinnarin Tilatoimi Oy / Pioni ja Piironki
Y-tunnus: 2587460-1
Soramäentie 1, 15880 Hollola
www.kinnarintila.fi
[email protected]

Rekisterien nimet

Kinnarin Tila asiakasrekisteri, Kinnarin Tila VIP asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. VIP-asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterien tietosisältö

Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

VIP-asiakasrekisteri: nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, markkinointikampanjoihin (esim. Arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Yhtiö ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Yhtiön tietojärjestelmissä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Kinnarin Tilatoimi Oy / Pioni ja Piirongin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Kinnarin Tilatoimi Oy / Pioni ja Piirongin asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhtiön asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa, jolloin asiakkaalla on oltava mukana henkilöllisyystodistus. Yhtiö vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti henkilötietolain mukaisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhtiölle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä yhtiön asiakaspalveluun, minkä lisäksi suoramarkkinoinnin voi myös peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen.

Evästeet

Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies). Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.